Međunarodna Konferencija Elektrane 2012

Međunarodna Konferencija Elektrane 2012

pod pokroviteljstvom:

 • Ministarstva za infrastrukturu i energetiku
 • Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije
 • Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije"

Važni datumi

Važni datumi

 • 24. juni 2012. – Dostavljanje apstrakta
 • 22. juli 2012 – Obaveštenje o prihvatanju/odbijanju apstrakta
 • 23. septembar 2012 – Dostavljanje radova

Teme Konferencije

Teme Konferencije

 • Energetski resursi i održivi razvoj
 • Liberalizacija tržišta i sigurnost snabdevanja električnom energijom, energetska efikasnost i racionalan rad elektrana
 • Problemi produženja radnog veka postrojenja elektrana i uvođenje novih, efikasnijih i ekološki čistijih proizvodnih tehnologija i opreme
 • Eksploatacioni problemi termo/hidro/vetro i drugih elektrana
 • Ekološki i klimatski aspekti rada svih postrojenja u tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije u termo/hidro/vetro i drugim elektranama

Mesto održavanja

Mesto održavanja

30. Oktobar-2. Novembar 2012., Zlatibor, Srbija

Budite u kontaktu

Budite u kontaktu

Pratite nas na Twitter-u PowerPlants2012

Društvo termičara Srbije u okviru naučno-stručnog rada na problemima uspešnog rada elektrana, nastavljajući ciklus organizovanja Međunarodnih skupova ELEKTRANE, u saradnji sa JP “Elektroprivreda Srbije” a pod pokroviteljstvom Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Ministarstva prosvete i nauke i Ministrarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, organizuje Međunarodnu konferenciju ELEKTRANE 2012. Očekuje se da konferencija ELEKTRANE 2012 okupi istraživače, eksperte, inženjere i zvanične predstavnike nadležnih institucija, i privrednih organizacija, iz zemalja potpisnica i posmatrača Ugovora o Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope (ECSEE Treaty), ali i drugih zemalja sveta, zainteresovanih za razmenu naučno-stručnih informacija i iskustava iz tematike simpozijuma koje doprinose implementaciji Ugovora i realizaciji zacrtanog, na Direktivama EU, jedinstvenog slobodnog tržišta električne energije i gasa radi sigurnog i pouzdanog snabdevanja svih potrošača potrebnom energijom na ekonomskim i ekološkim osnovama.

Biće to prilika da se visoki zvanični predstavnici Komesarijat za energetiku i saobraćaj Evropske Unije i Institucija ECSEE, osvrnu na ostvarene rezultate, probleme i buduće aktivnosti vezane za implementaciju Ugovora ECSEE kao i mesto i ulogu elektrana u jedinstvenom otvorenom tržištu električne energije.

Vesti