Kotizacija

Profakturu za uplatu kotizacije dobićete na zahtev e-mailom na:

minavuk (et) vinca.rs

Kotizacija za ELEKTRANE 2012 pokriva:

- materijal konferencije

- koktel dobrodošlice

- konferencijsku eskurziju

- svečani koncert konferencije

- svečanu večeru učesnika konferencije

Članovi Društva termičara Srbije:                                    18.800,00 din

Članovi Društva termičara Srbije koji izlažu rad:              16.800,00 din

Ostali učesnici:                                           200 EURO (23.500,00 din)

Pratioci:                                                           30 Euros (3.500,00 din).

Vesti