Rokovi

Poštovane koleginice i kolege,

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se poštom, elektronskom poštom ili preko sajta: http://e2012.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju ELEKTRANE 2012.

Krajnji rokovi:

  • 24. juni 2012    – Dostavljanje apstrakta                        PRODUŽENO DO 30. Septembra
  • 22. juli 2012     – Obaveštenje o prihvatanju/odbijanju apstrakta DO 30. Septembra
  • 30. septembar 2012 – Dostavljanje radova

Zvanični jezici konferencije ELEKTRANE 2012 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati poštom ili elektronskom poštom (.doc ili .pdf format) ili preko našeg sajta Organizacionom Sekretarijatu. Radovi podležu recenziji. U program konferencije kao i u zbornik radova konferencije na kompakt disku (sa ISSN borojem) će biti uključeni samo prihvaćeni radovi. Radovi od šireg naučnog /stručnog značaja će biti objavljeni i u časopisima DTS:

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije Elektrane 2012 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor

Vesti