Uputstvo za autore

Poštovane koleginice i kolege,

Ovde možete skinuti uzorke (templates) za adekvatnu pripremu radova:

 - Word Document Template (Microsoft Word)

 - Portable Document Format (Acrobat Reader)

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) i ceo rad (na srpskom ili engleskom jeziku) u *.doc ili *.pdf formatu, treba pre krajnjeg roka poslati poštom ili elektronskom poštom Organizacionom odboru Konferencije ili preko sajta upload-ovati radove.

U program Međunarodne konferencije kao i u zbornik radova u punom obliku konferencije na kompakt disku (sa ISSN brojem) će biti uključeni samo prihvaćeni radovi od strane naučnog odbora Međunarodne konferencije ELEKTRANE 2012.

Files

  • doc
    Uputstvo za autore (MS Word): download
    Uputstvo za autore u MS Word formatu za pripremu radova za Međunarodnu Konferenciju Elektrane 2012
  • pdf
    Uputstvo za autore (Adobe pdf): download
    Uputstvo za autore u Adove PDF formatu za pripremu radova za Međunarodnu Konferenciju Elektrane 2012

Vesti