KONFERENCIJSKI IZLET

KONFERENCIJSKI IZLET / CONFERENCE EXCURSION

Preuzeto iz:

"I sinu viđelo iz rijeke"    And there was light over the river

JP Elektroprivreda SRBIJE, Beograd 2011, ISBN 978-86-7302-030-3

MHE POD GRADOM

O Geografskom položaju…

Hidroelektrana “Pod Gradom” nalazi se u Užicu, na reci Đjetinji. Prikupivši vode sa obronaka Tare I Zlatibora, Đetinja teče preko Kremanske povši, pa se kroz klisuru spušta do Užica. Odatle, mirnim tokom nastavlja ka istoku. U Požeškom polju sastaje se sa Skrapežom, pa zajedno sa Moravicom čini Zapadnu Moravu. Dužina toka Đetinje je 74 km.

Hidroelektrana je podignuta ispod zidina srednjevekovnog grada Užica, pa je po tome i ponela ime. Kao prva hidroelektrana podignuta u Srbiji, MHE “Pod Gradom” je danas deo turističke ponude ovog kraja. Narodni muzej iz Užica i Elektrodistribucija Užice, koja radi u sastavu Privrednog društva “Elektrosrbija” brinu da svaki turista koji poseti elektranu dobije prave informacije o njoj.

…i elektrani

Ideju profesora Đorđa Stanojevića o korišćenju vodene snage Đetinje prihvatila je, jula 1898. godine, uprava Akcionarskog društva Tkačke radionice u Užicu. Sam kralj Srbije, Aleksandar Obrenović, uz veliku svečanost 3. maja 1899. godine, položio je kamen temeljac i time označio početak izgradnje hidroeleketrane na Đetinji. Elektrana je počela da radi na Svetog Iliju, 2. avgusta 1990. godine. Tog dana Užice je dobilo električno osvetljenje, a Tkačka radionica je bila prvi industrijski objekat u Srbiji koji je za pogon svojih mašina koristio električnu energiju. Radionica je kasnije prerasla u veliki tekstilni kombinat.

Opremu za hidroelektranu odabrao je i naručio Đorđre Stanojević. I to ne bilo kakvu, već onu koja je omogućila primenu Teslinih principa u radu elektrane i u prenosu električne energije. Tu, najsavremeniju opremu trebalo je dopremiti do Užica. Do Kragujevca je nekako i stigla železnicom, a onda je utovarena na rabadzijska kola koja je vuklo šest pari volova, pa se krenulo preko visova Jelice i strmog Pokajnika ka Užicu...

Električnu energiju za  osvetljenje svojih domova dobilo je na početku, čak 400 domaćinstava. Užičani su se tada setili reči Mitra Tarabića i njegovog predskazanja da će sinuti “viđelo iz rijeke”.

Prva srpska hidroelektrana “Pod gradom” obnovljena je 2000. godine, povodom jubileja, stote godine od puštanja u rad. Tada je obnovljen ceo “krug” elektrane, pa kompleks “Pod gradom” danas predstavlja tehničku, kulturnu i turističku celinu.

Elektrana je automatizovana, urađeni su remonti elektromašinske opreme i kompletno je remontovano razvodno postrojenje 2,1 kV i 10 kV. Urađen je i video-nadzor objekta.

Tehničke karakteristike

Tip brane

Niski betonski prag

Građevinska visina

4,5 m

Vodotok

Djetinja

Sliv

Zapadna Morava

Instalisani protok

2,3 m3/s

Instalisana snaga

0,36 MW

Turbine

Dve Francis turbine, proizvođača „Ganz & Co. Danubius“ (1900)

Jedna Francis turbina proizvođača „J. M. Voith Heidenheim“ (1904)

Generatori

Dva generatora trofazne naizmenične struje, proizvođača

„Osterreichische Siemens – Werke Wien“ (1900)

- Snaga: 64 kW i 100 kW

Jedan generator trofazne naizmenične struje, proizvođača

„Siemens - Halske“ (1904)

- Snaga: 200 kW

Moguća godišnja proizvodnja

0,26 GWh

Vesti