Radovi za slobodno skidanje / Free download available

Poštovani/a,

Po uspešno održanoj Međunarodnoj konferenciji ELEKTRANE 2012 moguće je slobodno download-ovati sve radove direktno sa sajta:

http://e2012.drustvo-termicara.com/lista-prihvacenih-radova

Srdačan pozdrav od Organizacionog odbora

Vesti